Miljöpolicy

Vi värnar om vår omvärld, och söker i möjligaste mån lösningar för att minska påverkan på vår miljö. Detta avspeglar sig i olika delar av vår verksamhet: källsortering/återvinning, minska bilåkande och selektivt urval när vi investerar i nya produkter.