Streaming & bildproduktion

Inte minst i spåren av Covid-19 har många fått upp ögonen för behovet och nyttan av att erbjuda möjligheteten att delta digitalt i olika typer av arrangemang, istället för att samla människor fysiskt. Det finns i huvudsak två sätt att göra det: antingen live-streaming eller genom att spela in materialet i förväg, klippa ihop det och sända det i efterhand. Det kan också finnas behov av att spela in ett evenemang i dokumenterande syfte.

Vill du stream:a och/eller spela in en konsert, teaterpjäs, föreläsning eller liknande? Vi har utrustningen och kompetensen som behövs. Förutom att vi har flera professionella kameror, utrustning för bildredigering och ljudmixning kan vi även hjälpa dig att ta fram en visuell inramning/branding för att ge din produktion ett professionellt intryck.

Har du inte en redan etablerad kanal att dela materialet på (tex på YouTube) kan vi sända via Dizzy Ducks kanal, antingen sökbart och synligt för vem som helst eller olistat så att tittarna hittar dit enbart via en länk.

Vi kan hjälpa er med t ex inspelning av föreläsningar, intervjuer, på- och avannonsering av förinspelade inslag mm. Med vår mobila streamingstudio kommer vi enkelt ut till er och sänder/spelar in i era egna lokaler.

Inför en streaming eller inspelning bör du tänka över ett par punkter:

  • Var vill du/ni spela in?
  • Vilken plattform ska det visas på? (Youtube, Teams, Zoom etc)
  • Hur många personer ska stå framför kameran?
  • Kommer någon/några deltagare vara med på distans?
  • Finns det behov av interaktion med tittarna, och isf i vilken form – räcker det med att de kan maila in frågor, behövs en chattfunktion eller ska deltagare kunna medverka i bild?
  • Finns det tillgång till en stabil kabelansluten internetuppkoppling?

Hör av dig med dina idéer och tankar, så hittar vi en lösning!