Köpvillkor

Betalningsvillkor

För av oss godkända företag/organisationer: faktura 30 dagar netto. Vi förbehåller oss rätten att kräva förskottsbetalning om vi anser att anledning föreligger.

För privatpersoner: kortbetalning (VISA, MasterCard, American Express)
OBS: vi har inte Swish!!!

Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgift.

Avbokningsvillkor

Efter accept av varor som beställts är kunden betalningsskyldig, även om avbokning sker av eventuella tjänster som är relaterade till varuförsäljningen. Beställda varor återtages ej, förutsatt att det inte rör sig om garantianspråk där återtagande av varor blir aktuellt. För tjänster (uthyrning av material samt arbetskostnader) som avbokas (via e-post eller telefon) efter accepterad offert gäller följande:

  • avbokning meddelad oss senast 14 kalenderdagar före påbörjat arbete debiteras inte
  • avbokning meddelad oss senast 7 kalenderdagar före påbörjat arbete debiteras med 25%
  • avbokning meddelad oss senast 3 kalenderdagar före påbörjat arbete debiteras med 50%
  • avbokning meddelad oss senast 24h före påbörjat arbete (get-in) debiteras med 75%
  • därefter: 100% debitering

Påbörjat arbete för beställda tjänster räknas från den dag då arbetet beräknats börja, dvs eventuell bygg-, förberedelse- och repetitionstid räknas in i denna tid, och kan således skilja sig från det datum då evenemanget planerats. Om avbokning av beställda tjänster sker, med avsikt att senarelägga evenemang, kan separat förhandling förekomma.