Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.dizzyduck.se

Hantering av data och personuppgifter

EU inför en allmän dataskyddsförordning (2016/679), ofta kallad GDPR och som träder i kraft den 25 maj 2018. Därför vill vi informera om de uppgifter Dizzy Duck Productions AB behandlar/sparar när du på något sätt varit i kontakt med oss.

Dizzy Duck Productions AB respekterar givetvis din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vad samlar vi in?

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan kopplas till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du hyr eller köper utrustning eller tjänster av oss, kommunicerar med oss via e-post, telefon eller andra kanaler. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, personnummer/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att uppfylla avtalet mellan dig och oss och för kommunikation till dess att hela affären är avslutad samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på oss beträffande t ex bokföring.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla avtal mellan dig och Dizzy Duck Productions AB. Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp eller en uthyrning och vi måste även kunna förebygga penningtvätt och liknande. Vi sparar också vissa av dina uppgifter i vårt bokförings- och fakturasystem i sju år i enlighet med bokföringslagen.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Lagring

Dina kontaktuppgifter (namn/aktnamn, adress, mejladress och telefonnummer) sparas för angivna ändamål som nämnts ovan i upp till två år efter avslutat avtal/affär, ev kopia på id-handling raderas så snart affären är betald. Uppgifter som sparas i enlighet med bokföringslagen sparas i sju år.
Du kan när som helst kontakta oss och välja att ”bli bortglömd”. Då upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Undantag för affär som ej är avslutad, t ex om du har en obetald skuld till oss, samt de uppgifter som behövs enligt bokföringslagen.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina val och rättigheter

Du kan kontakta oss om du har frågor och du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära utdrag på dessa. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan alltid kontakta oss och be att få dina uppgifter raderade så länge affären/avtalet är avslutat och betalning är oss tillhanda. Då upphör databehandlingen för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register. Undantag för de uppgifter vi måste spara enligt bokföringslagen.
Vi har utsett ett personuppgiftsansvarig som du kan kontakta på info@dizzyduck.se med rubrikraden PUA.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Om cookies

Hur används cookies på dizzyduck.se?

På dizzyduck.se använder vi cookies för att anpassa sajten och göra den mer användarvänlig för dig som besökare. Med cookies får vi information om hur sajten används och kan på så sätt erbjuda bästa möjliga kundupplevelse.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter, t. ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Om du inte vill att din dator ska lagra cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare så att dessa inte tillåts men då kan vissa delar av dizzyduck.se inte att kunna användas. Vill du läsa mer om cookies, gå in på www.minacookies.se