Jämställdhetspolicy

Vi vill verka för att bättra på jämställdheten inom vår bransch, oavsett om det handlar om kön, sexuell läggning, hudfärg eller religion. Av denna anledning prioriterar vi gärna (och hymlar inte med det heller!) icke-män som söker praktikplats, före deras manliga studiekompisar. Som liten firma inser vi att vi inte kan förändra hela industrin, men vi vill i vilket fall skapa en tolerant arbetsplats, där alla ska kunna känna sig lika välkomna, uppskattade, viktiga och behövda.